Document Actions

textil y espiritualidad

Use of textiles with specific characteristics in their colours and motifs, that are used in spiritual contexts, either religious or family rites of passage.

Uso de textiles con determinadas características en sus colores y motivos, que se usan en contextos espirituales, sean religiosos o en los ritos de paso familiares.


Variants

  • textile and spirituality